2012
Publisher: 
Bosnia and Herzegovina - Narodna skupstina Republike Srpske, NSRS (National assembly of Republika Srpska)
Langue
English

Bosnia and Herzegovina: Law on Social Protection

Ovim zakonom uređuje se sistem socijalne zaštite, nosioci, korisnici i prava korisnika socijalne zaštite, postupak i uslovi za ostvarivanje prava, djelatnost ustanova socijalne zaštite, samostalno obavljanje poslova u oblasti socijalne zaštite, finansiranje, nadzor i druga pitanja značajna za funkcionisanje i ostvarivanje socijalne zaštite građana. 

This document is in Serbian.